Om oss

ÖVER GENERATIONERNA

Vi hade en kvinnlig chef innan det blev modernt.

Familjeföretaget startade upp tack vare en kvinnas målmedvetenhet för trettio år sedan, i en värld där det ekonomiska klimatet och den geografiska skalan skiljer sig ifrån hur det ser ut idag.

Konsekvens, erfarenhet och arbete med stöd av ett hängivet team gjorde det möjligt att bygga en stark organisation med en solid b2b-ställning på den nordiska marknaden. Detta ledde naturligtvis till formuleringen av vårt eget konsumentvarumärke, Sesvan. Med denna historia har nästa generation nu satt kurs för affärer som kommer att bli i framtiden.

Wiesława Ryznar-Wojak

Wiesława studerade ekonomi och startade sedan sin egen verksamhet, nära kopplad till möbelindustrin. Rätta människor på rätt plats vid rätt tidpunkt – hon lever i harmoni med dessa värderingar

Jacek Ryznar

Verkställande Direktör och drivkraften bakom verksamheten på Baltikum. Jacek driver verksamheten i Polen enligt en modern modell för en organisation som trots sin omfattning behåller en startkultur.