Klagomål

Se instruktionerna.
Om du märker skador / bucklor på tecknad filmförpackning:
  • Be speditören att göra en anteckning på leveransdokumentet
  • Ta ett foto av skadan / fördjupningen i förpackningen
  • Ta ett foto av produktskadorna efter uppackningen
  • Skicka klagomålet (klagomålsformulär) till säljaren inom två dagar
  • Släng inte förpackningen, det kan vara bra att skicka det tillbaka
Om du märker fabriksfel:
  • Ta ett foto av produkten som har defekten
  • Klagomålet (klagomålsformulär) illustrerat med foton skickas till säljaren inom två dagar
  • Släng inte förpackningen, det kan vara bra att spara den utifall att du ska skicka tillbaka din produkt
Läs säljarens villkor för klagomål.

Vi ersätter produkter med erkända tillverkningsfel på vår kostnad.